Klimatyczny panel obywatelski RIVENDELL MODEL

Rivendell Model

Rivendell Model to zestaw procedur i zasad, jakie można zastosować przy organizowaniu paneli obywatelskich. Aby czytało się to przyjemnie, został opracowany dla miasta elfów u podnóża Gór Mglistych, a rekomendacje panelu przyjmuje nie kto inny, lecz Elrond. Niemniej jednak model ten można zaadaptować na potrzeby każdego innego miasta lub państwa na świecie.  Jego kluczowym elementem jest sposób zarządzania panelem (ang. governance structure), który obejmuje Zespół Koordynujący, Zespół Monitorujący oraz procedurę arbitrażu. Oprócz tego opisane zostało również, jakie prawa przysługują panelistom, jak przeprowadza się nabór dla stron (organizacji pozarządowych i instytucji), jak wypracowuje się rekomendacje, jak się głosuje oraz wiele innych aspektów działania panelu.

Publikacja jest do pobrania w języku angielskim.