KLIMATYCZNY PANEL OBYWATELSKI Czym jest Panel Obywatelski?

Panel obywatelski to nowa forma demokracji, która pozwala na podejmowanie decyzji na poziomie miasta, państwa, a także społeczności międzynarodowej, na przykład Unii Europejskiej. W panelu obywatelskim bierze udział losowo wyłoniona grupa mieszkańców, z uwzględnieniem kryteriów demograficznych, takich jak płeć i wiek. Grupa ta stanowi miasto lub państwo „w pigułce”. Rolą panelu obywatelskiego jest dogłębne przeanalizowanie danego tematu, omówienie różnych rozwiązań, wysłuchanie argumentów za i przeciw, a następnie podejmowanie świadomych i przemyślanych decyzji.

Panele obywatelskie, w różnej formie, są organizowane na świecie od wielu lat, m.in. w Australii, Irlandii, Polsce, Kanadzie, Francji czy Wielkiej Brytanii. Są one formą demokracji deliberacyjnej, czyli takiej, gdzie rozważanie w rozmowie różnych argumentów za i przeciw – deliberacja – jest kluczowym elementem całego procesu podejmowania decyzji.

Na podstawie doświadczeń z Polski i ze świata opracowana została lista podstawowych standardów, która ma na celu zapewnienie panelom obywatelskim demokratycznego charakteru oraz dobrej jakości.

Z kolei na potrzeby tematu, jakim jest ochrona klimatu, opracowane zostały specjalne modele panelu obywatelskiego, które można zastosować w zależności od tego, czy dany panel organizowany jest na poziomie miasta, państwa czy Unii Europejskiej.

Modele przedstawione na tej stronie to propozycja, którą można rozwijać i udoskonalać; pewne ich elementy można też przygotować inaczej. Koordynatorzy paneli na świecie mają swoje ulubione metody, poszczególne panele różnią się w szczegółach. Podejście, które tutaj proponujemy, opiera się na następujących założeniach:

  1. demokracja jest dla wszystkich,
  2. sposób organizacji panelu powinien być sprawiedliwy,
  3. w demokracji społeczeństwo ma władzę zwierzchnią.

Szczegółowy opis tego, jak organizuje się panele obywatelskie, przedstawiony został w przewodniku, który dostępny jest w kilku językach.